Huishoudelijk regelement

Dit is het huishoudelijk reglement van hondenschool Zuidwest Friesland. De regels in het reglement zijn ervoor om het voor, tijdens en na de trainingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vragen je dan ook als je gebruik maakt van onze faciliteiten, dit reglement goed door te lezen.

Algemeen
 • Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je altijd bij je instructeur terecht.
 • Parkeer je auto zo, dat iedereen zijn auto goed kwijt kan.
 • Houd je hond altijd aan de riem, tenzij de instructeur anders aangeeft.
 • Onderling laten spelen van de honden (los of aan de riem) is niet toegestaan.
 • Het terrein bij de hondenschool is geen uitlaatplaats, zorg dat je je hond voor die tijd goed hebt uitgelaten. Mocht uitlaten toch nog nodig zijn (m.n. voor pups) dan kan dat tegenover de loods op het stukje gras, maar niet op het trainingsveld. Voor alle reuenbezitters: laat je reu niet overal tegenaan plassen/markeren.
 • Poep- en plasongelukjes kunnen alsnog gebeuren, maar ruim ze op. Buiten de deur staat een bak waar je het poepzakje in kunt deponeren.
 • Voorkom plassen en poepen op het kunstgras! Indien een hond toch per ongeluk op het kunstgras plast/poept is er een emmer sop beschikbaar om het schoon te maken.
 • Tijdens de lessen kan een instructeur foto’s maken. Deze zijn voor gebruik van hondenschool Zuidwest Friesland.
 • Kinderen zijn welkom tijdens de lessen. Een volwassene dient toezicht te houden. Ook mogen kinderen (vanaf ongeveer 12 jaar) deelnemen aan de lessen, maar ze moeten dan altijd onder begeleiding van een volwassene staan.
 • Laat je hond niet naar een andere hond toegaan en aai ook niet ongevraagd een andere hond.
 • Loopse teven zijn niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
 • De deelname aan de cursus is voor je eigen risico.
 • Wees je ervan bewust dat je aansprakelijk bent voor alle schade die je hond aan anderen toebrengt.
 • Je moet een WA-verzekering hebben afgesloten, zorg dat je hond hier ook onder valt.
 • Hondenschool Zuidwest Friesland is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door jezelf, je gezinsleden of je hond wordt aangericht. Dit geldt zowel voor schade aan anderen als voor schade die aan de accommodatie is aangericht.
 • Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Adviezen die door instructeurs van de hondenschool gegeven worden, kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van deze instructeurs voor de eventuele ongewenste gevolgen van de toepassing van deze adviezen. De eigenaar blijft te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag of optreden van zijn hond.
 • Wij werken met levende wezens en hierdoor geven wij geen 100% garantie op het resultaat. Voor een goed resultaat is ook de inzet van de eigenaar gewenst, en niet alleen tijdens de cursus.

Inschrijving en betaling
 • Een cursusblok bestaat uit 10 (aaneengesloten) cursusweken, kosten € 110,00.
 • De eerste les is een proefles en kost € 11,00
 • Indien het blok reeds is begonnen betaalt u na de proefles de overgebleven lessen van het betreffende blok. De instructeur zal aangeven om hoeveel lessen dat nog gaat.
 • U dient voorafgaand aan de cursus het cursusgeld contant te hebben voldaan aan de instructeur.

De lessen

 • Zorg dat je op tijd bent voor de les. Meld je af als je niet kunt komen.
 • Indien je je 3 keer aaneengesloten niet hebt afgemeld voor de lessen, dan word je automatisch uitgeschreven, er is geen restitutie van het lesgeld mogelijk.
 • Indien afgemeld (met geldige reden) mag je in de week van afmelding, de week ervoor of de week erna de les inhalen, mits er plek is in een geschikte groep.
 • Indien er een les wordt afgezegd door hondenschool Zuidwest Friesland, dan wordt deze les niet afgeschreven van de leskaart.
 • Als je vaste instructeur geen les kan geven, dan wordt deze les als het mogelijk is door een andere instructeur overgenomen. Mocht dit niet lukken, dan laten we je weten dat de les niet doorgaat.
 • Bij extreme weersomstandigheden, wordt de les afgezegd door de instructeur. Houd hiervoor FB en/of de website in de gaten.
 • In de zomer is hondenschool zuid west Friesland minimaal 2 weken gesloten, deze lessen worden niet afgeschreven van uw leskaart. Verder mag u nog maximaal 2 weken aangesloten aan deze vastgestelde weken snipperen, deze lessen mogen dus later ingehaald worden.
 • Loopse teven zijn niet toegestaan. De 2 á 3 lessen die tijdens de loopsheid plaatsvinden mogen later ingehaald worden.
 • Gebruik tijdens de training een riem van circa 1,5 meter en een halsband of tuig. Het gebruik van een flex-rolriem is niet toegestaan.
 • Correctiemiddelen en fysieke correcties passen niet binnen onze filosofie. Daarom is het gebruik van o.a. slipketting, prikband, stroomband, maar ook de anti-trektuigen die werken op basis van pijn, niet toegestaan!
 • De materialen die er staan, mogen alleen gebruikt worden op aanwijzing van een instructeur. Het is niet toegestaan deze zelfstandig te gebruiken. Ook kinderen mogen er geen gebruik van maken.
 • Bij agility en Hooper wordt het parcours gezamenlijk opgebouwd en gezamenlijk afgebroken.

Gezondheid
 • De hond moet een geldig inentingsbewijs hebben van entingen die bij zijn leeftijd passen. Zorg er ook voor dat de hond geen vlooien en/of wormen heeft. Wij willen graag bij de eerste les het inentingsboekje zien.
 • Is je hond of 1 van je honden ziek met mogelijk besmettingsgevaar bijvoorbeeld kennelhoest, schurft, ernstige diarree of giardia, dan moet eerst het besmettingsgevaar geweken zijn, voordat je weer kunt trainen. Mocht je twijfelen, neem dan contact met ons op om te overleggen.
 • Indien de hond niet fit is neem dan contact op met de instructeur om te overleggen wat te doen (komen of niet komen)
 • Bij sterke vermoedens van een fysieke aandoening zoals bijvoorbeeld HD of ED kunnen wij een verklaring van de dierenarts vragen voordat je (weer) mee kunt doen aan de behendigheidstraining.
 • Honden mogen vanaf ongeveer 12 maanden deelnemen aan de behendigheidstraining, dit is ter beoordeling van de instructeur.

Tot slot
Bij het niet naleven van deze regels kun je van verdere deelname worden uitgesloten. Hondenschool Zuidwest Friesland behoudt zich het recht voor om dit huishoudelijk reglement te wijzigen, aan te passen en uit te breiden. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

Als een cursist handelingen tegen de hond gebruikt die hard en/of dieronvriendelijk zijn, dan kan deze cursist uitgesloten worden van de rest van de lessen. Onder deze handelingen vallen (ernstige) fysieke handelingen, maar ook handelingen die het geestelijk welzijn van de hond schaden. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.


Share by: