06-22779895

Huishoudelijk regelement

Dit is het huishoudelijk reglement van hondenschool Zuidwest Friesland.

De regels in het reglement zijn ervoor om het voor, tijdens en na de trainingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij vragen je dan ook als je gebruik maakt van onze faciliteiten, dit reglement goed door te lezen.

Algemeen

Aansprakelijkheid

Inschrijving en betaling

De lessen

Gezondheid

Tot slot  Bij het niet naleven van deze regels kun je van verdere deelname worden uitgesloten. Hondenschool Zuidwest Friesland behoudt zich het recht voor om dit huishoudelijk reglement te wijzigen, aan te passen en uit te breiden. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld via deze pagina.

Als een cursist handelingen tegen de hond gebruikt die hard en/of dieronvriendelijk zijn, dan kan deze cursist uitgesloten worden van de rest van de lessen. Onder deze handelingen vallen (ernstige) fysieke handelingen, maar ook handelingen die het geestelijk welzijn van de hond schaden. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

Copyright 2022 Hondenschool Zuidwest Friesland